• Заработи со високи стапки на поврат на инвестицијата
  • Инвестирај во кредити на бизнис претпријатија

Повеќе

Како работи платформата

Одбери

Одберeте една фирма од понудените во која сакате да инвестирате. За фирмите претходно е утврден рејтингот врз основа на кој се одредува степенот на ризик на инвестицијата како и процентот на повраток.

Инвестирај

Се склучува договор за заем помеѓу инвеститорот и фирмата за која е одреден рејтингот.

Заработи

Добивате месечна заработка од инвестицијата согласно договорениот рок.

Пример: Располагате со 15.000 ЕУР слободни средства, ги вложувате во кредит за фирма со рејтинг Б и рок од 24 месеци и добивате месечно 55 ЕУР заработка или вкупно за 24 месеци добивате 1.320 ЕУР заработка.

Интересни
факти за инвестициите

$30 Милијарди
Вредноста на пазарот на алтернативни финансии денес.
$90 Милијарди
Вредноста на пазарот на алтернативни финансии до 2020.
26%
од барателите на инвестиции преку извори на алтернативни финансии се жени.
11.429.157
бизниси се финансирани преку алтернативните онлајн финансиски платформи.

Контакт

Контакт информации
Информации за инвестицијата